Thời gian đổi trả chỉ áp dụng trong vòng 3 ngày (tính từ ngày in hóa đơn).
Sản phẩm đổi trả phải ở trong tình trạng nguyên vẹn nhất cùng với hóa đơn, tem và tag còn gắn trên sản phẩm và được đóng gói trong bộ packaging của VaiDepComVn (nếu có).
Sản phẩm đổi trả có thể mất từ 7 đến 14 ngày để chuẩn bị trong trường hợp không đủ nguyên vật liệu.
Với mỗi sản phẩm yêu cầu đổi trả, việc đánh giá chất lượng sẽ được công khai, nếu sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu của chính sách đổi trả thì sẽ không được chấp nhận.

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 1900 888 693 – 0986 866 701 | Email: [email protected]
Social Media: Facebook (Vải Đẹp – vaidep.com.vn)